Modelau 3D Llygad

Yn dangos yr holl ganlyniadau 8

Mae modelau Eye 3D yn fodelau o organ synhwyraidd (organ yn y system weledol) o bobl neu anifeiliaid sydd â'r gallu i ganfod ymbelydredd electromagnetig yn yr ystod tonfedd golau ac yn darparu swyddogaeth gweledigaeth. Mae person drwy'r llygad yn derbyn tua 90% o'r wybodaeth o'r byd y tu allan.

Mae llygad anifeiliaid asgwrn cefn yn rhan ymylol o'r dadansoddydd gweledol lle mae celloedd niwrosensory (photoreceptor) y retina yn cyflawni'r swyddogaeth photoreceptor.

Mae'r llygad dynol yn cynnwys llygad llygad a nerf optig gyda'i gregyn. Mae dau lygad wedi'u lleoli yn socedi'r bobl neu benglogau asgwrn cefn eraill.

Mae pelen y llygad yn cynnwys pilenni sy'n amgylchynu craidd mewnol y llygad, gan gynrychioli ei chynnwys tryloyw - y corff bywiog, lens, a hiwmor dyfrllyd yn y siambrau anterior a posterior.

Mae craidd y llygad wedi'i amgylchynu gan dair cregyn: allanol, canol a mewnol.

Fformatau ffeiliau mwyaf poblogaidd: 3ds, mwyafswm, fbx, c4d, lwo, hrc, xsi, gwead, gwrthwynebiad