Modelau 3D llaw

Dangos y canlyniad sengl

Mae'r modelau 3D llaw ymlaen Flatpyramid.

Y llaw yw coes uchaf person, organ y system gyhyrysgerbydol, un o brif rannau'r corff. Gyda chymorth dwylo rhywun, gall gyflawni llawer o gamau, a'r prif beth yw'r gallu i ddal gwrthrychau.

Mae system gyhyrol y fraich yn cynnwys sawl haen o gyhyrau, ac mae llawer o gyhyrau'n cael eu taflu dros fwy nag un cymal, fel y gall cyfangiad un cyhyrau newid y sefyllfa mewn sawl cymalau.

Mae gan y llaw ddryswch efferent ac afferent. Mae'r ffibrau elifol yn anfon signalau o linyn y cefn i'r fraich, a ffibrau afferent o'r llaw i linyn y cefn (trwy'r ganglia dorsal). Cesglir y ffibrau yn y nerfau, ac mae bron pob un ohonynt yn gymysg, hynny yw, maent yn cynnwys ffibrau efferent a afferent.

Mae gan y llaw nifer fawr o derfyniadau synhwyraidd (pan fydd y dwylo'n “mynd yn flin”, mae hyn yn arwydd bod rhywbeth o'i le gyda nhw).