Modelau 3D Deintyddiaeth

Dangos y canlyniad sengl

Modelau 3D Deintyddiaeth ymlaen Flatpyramid.

Mae deintyddiaeth yn gangen o feddyginiaeth sy'n astudio dannedd, eu strwythur a'u gweithrediad, eu clefydau, dulliau o'u hatal a'u trin, yn ogystal â chlefydau ceudod y geg, geg ac ardaloedd ffiniol yr wyneb a'r gwddf. Mae deintydd yn aml yn cael ei alw'n ddeintydd (gan Fr. dentiste), er bod y cysyniad o ddeintydd yn cynnwys nid yn unig ddeintyddion ond hefyd ddeintyddion, cynorthwywyr deintyddol, a thechnegwyr deintyddol.

Deintyddiaeth - y wyddoniaeth sy'n astudio strwythur, swyddogaeth, cyfradd a phatholeg y ceudod llafar a'r ardal wynebol.

Mae gwyddoniaeth ddeintyddol yn ddull integredig o ymchwilio, adnabod, a thrin clefydau deintyddol sydd y tu hwnt i'r norm meddygol a sbarduno set gyfan o gyflyrau patholegol.

Mae deintyddiaeth esthetig yn boblogrwydd sy'n ennill yn gyflym yn y diwydiant deintyddol, sydd wedi cadw ei safle blaenllaw yn y Gorllewin ers amser maith. Ffatri freuddwyd Hollywood a ddaeth yn fam i adfer dannedd yn artistig - mae tarddiad “gwên Hollywood” yn ddealladwy heb ddatgodio. Mae'r agwedd wâr tuag at iechyd a chyflwr esthetig eu dannedd yn nodweddu nid yn unig lefel y diwylliant dynol, ond mae hefyd yn pwysleisio ei safle cymdeithasol. Dannedd garw “haearn” neu, hyd yn oed yn waeth, methiannau amlwg yn y deintiad nid yn unig yn anffurfio ac yn heneiddio person, ond hefyd yn pwysleisio ei hunan-barch a'i lewder isel mewn perthynas â'i iechyd.