Modelau 3D Deintyddiaeth

Dangos y canlyniad sengl

Modelau 3D Deintyddiaeth ymlaen Flatpyramid.

Mae deintyddiaeth yn gangen o feddyginiaeth sy'n astudio dannedd, eu strwythur a'u gweithrediad, eu clefydau, dulliau o'u hatal a'u trin, yn ogystal â chlefydau ceudod y geg, geg ac ardaloedd ffiniol yr wyneb a'r gwddf. Mae deintydd yn aml yn cael ei alw'n ddeintydd (gan Fr. dentiste), er bod y cysyniad o ddeintydd yn cynnwys nid yn unig ddeintyddion ond hefyd ddeintyddion, cynorthwywyr deintyddol, a thechnegwyr deintyddol.

Deintyddiaeth - y wyddoniaeth sy'n astudio strwythur, swyddogaeth, cyfradd, a phatholeg y ceudod geneuol a'r arwynebedd y genau a'r wyneb.

Mae gwyddoniaeth ddeintyddol yn ddull integredig o ymchwilio, adnabod, a thrin clefydau deintyddol sydd y tu hwnt i'r norm meddygol a sbarduno set gyfan o gyflyrau patholegol.

Mae deintyddiaeth esthetig yn boblogaidd iawn yn y diwydiant deintyddol, sydd wedi cadw ei safle blaenllaw yn y Gorllewin ers tro. Hwn oedd ffatri freuddwyd Hollywood a ddaeth yn fam i adferiad dannedd artistig - mae tarddiad gwên “Hollywood” yn ddealladwy heb ddadgodio. Mae'r agwedd wâr at iechyd a chyflwr esthetig eu dannedd yn nodweddu nid yn unig lefel diwylliant dynol, ond mae hefyd yn pwysleisio ei sefyllfa gymdeithasol. “Mae haearn garw haearn” neu, hyd yn oed yn waeth, methiannau amlwg yn y deintiad nid yn unig yn anffurfio ac yn heneiddio person, ond hefyd yn pwysleisio ei hunan-barch isel a'i lensys mewn perthynas â'i iechyd.