Modelau 3D Cylchredol

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Modelau cylchredol 3D ar Flatpyramid.

Lle mae'r system fasgwlaidd ar gau, mae'n ffurfio cylch o gylchrediad gwaed. Mewn pobl a phob asgwrn cefn, mae nifer o gylchoedd o gylchrediad gwaed, gan gyfnewid gwaed yn eu plith yn unig yn y galon. Mae cylchred cylchrediad y gwaed yn cynnwys cylchoedd dwy ddolen (dolenni), sy'n dechrau o fentriglau'r galon ac yn llifo i'r atria.

Mae'r system gardiofasgwlaidd ddynol yn ffurfio dau gylch o gylchrediad gwaed: mawr a bach.

Mae'r cylchrediad systemig yn dechrau yn y fentrigl chwith ac yn gorffen yn yr atriwm cywir, lle mae'r vena cava yn disgyn. Yr amser o un cylchrediad gwaed yw eiliadau 20-24.
Mae'r cylchrediad ysgyfeiniol yn dechrau yn y fentrigl cywir, y mae'r boncyff pwlmonaidd yn ymestyn ohono, ac yn gorffen yn yr atriwm chwith, y mae'r gwythiennau ysgyfeiniol yn syrthio iddo. Amser un chwyldro yw 4 eiliad.
Gwaed yw gwythiennol a rhydwelïol, ond nid yw gwaed rhydwelïol bob amser yn symud yn y rhydwelïau, ac yn wenwynig yn y gwythiennau. Mae'n dibynnu ar y cylchrediad:

Cylch mawr: yn y rhydwelïau - prifwythiennol, yn y gwythiennau - gwythiennol.
Cylch bach: yn y rhydwelïau - gwythiennol, ac yn y gwythiennau - prifwythiennol.