Modelau 3D System Cyhyrol

Modelau 3D » Modelau 3d Meddygol » Anatomeg » System Cyhyrol

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Modelau cyhyrol 3D ar Flatpyramid.

Mae'r system gyhyrol (musculature) yn system o organau anifeiliaid a phobl uwch, a ffurfiwyd gan gyhyrau ysgerbydol, sydd, trwy gontractio, yn symud esgyrn y sgerbwd, diolch y mae'r corff yn ei symud yn ei holl amlygiadau.

Mae'r system gyhyrol yn absennol mewn sbyngau sengl a sbyngau, fodd bynnag, nid yw'r anifeiliaid hyn yn cael eu hamddifadu o'r gallu i symud.

Mae'r system gyhyrol yn gyfuniad o allu lleihau ffibrau cyhyrau, wedi'u cyfuno'n fwndeli, sy'n ffurfio organau arbennig - cyhyrau neu'n annibynnol yn rhan o'r organau mewnol. Mae màs cyhyrau yn llawer mwy na màs organau eraill: mewn fertebratau, gall gyrraedd hyd at 50% o fàs y corff cyfan, mewn oedolyn - hyd at 40%. Gelwir meinwe cyhyrau anifeiliaid hefyd yn gig ac, ynghyd â rhai cydrannau eraill o gyrff anifeiliaid, mae'n cael ei fwyta. Mewn meinwe cyhyrau, mae egni cemegol yn cael ei drawsnewid yn egni a gwres mecanyddol.

Swyddogaethau modelau'r system gyhyrol 3D:

  • modur;
  • amddiffynnol (er enghraifft, diogelu ceudod yr abdomen trwy wasgedd yr abdomen);
  • siapio (datblygu cyhyrau i ryw raddau yn pennu siâp y corff a swyddogaeth systemau eraill, er enghraifft, y system resbiradol);
  • egni (trawsnewid egni cemegol yn fecanyddol a thermol).