Modelau 3D System Cyhyrol

Modelau 3D » Modelau 3d Meddygol » Anatomeg » System Cyhyrol

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Modelau cyhyrol 3D ar Flatpyramid.

Mae'r system gyhyrol (musculature) yn system o organau anifeiliaid a phobl uwch, a ffurfiwyd gan gyhyrau ysgerbydol, sydd, trwy gontractio, yn symud esgyrn y sgerbwd, diolch y mae'r corff yn ei symud yn ei holl amlygiadau.

Mae'r system gyhyrol yn absennol mewn sbyngau sengl a sbyngau, fodd bynnag, nid yw'r anifeiliaid hyn yn cael eu hamddifadu o'r gallu i symud.

The muscular system is a combination of capable of reducing muscle fibers, combined into bundles, which form special organs – muscles or independently form part of the internal organs. Muscle mass is much more than the mass of other organs: in vertebrates, it can reach up to 50% of the mass of the whole body, in an adult – up to 40%. The muscle tissue of animals is also called meat and, along with some other components of the bodies of animals, is eaten. In muscle tissue, chemical energy is converted into mechanical energy and heat.

Swyddogaethau modelau'r system gyhyrol 3D:

  • modur;
  • amddiffynnol (er enghraifft, diogelu ceudod yr abdomen trwy wasgedd yr abdomen);
  • siapio (datblygu cyhyrau i ryw raddau yn pennu siâp y corff a swyddogaeth systemau eraill, er enghraifft, y system resbiradol);
  • egni (trawsnewid egni cemegol yn fecanyddol a thermol).