Modelau Cymorth Bywyd 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

SYSTEM CEFNOGAETH BYWYD MODELAU 3D -

mae cyfuniad o ddulliau technegol, ffisegolgemegol a biolegol yn sicrhau creu a chynnal yr amodau angenrheidiol ar gyfer bywyd dynol (ocsigen, dŵr, maetholion, tynnu cynhyrchion metabolaidd niweidiol, ac ati) mewn strwythurau cyfanheddol byw (ee, mewn llongau tanfor, llongau gofod, orbital gorsaf.

Mae'r system cynnal bywyd hefyd yn cael ei defnyddio mewn teithiau llongau â chriw.
Mewn amodau hedfan gofod anarferol (gwactod, cyfnewid gwres pelydrol, ymbelydredd ïoneiddio) rhaid i berson fod mewn adran gaeadol gaeedig o long ofod. Yn yr adran gyfanheddol mae angen creu amodau ar gyfer sicrhau bodolaeth a gwaith arferol person. Rhaid cadw'r amodau hyn yn ystod yr holl hedfan, gan fwydo sylweddau sy'n cael eu bwyta gan berson i mewn i'r adran a chael gwared ar ei gynhyrchion metabolaidd. Gelwir systemau gofod y llong ofod (CLA), sy'n datrys y problemau hyn, yn systemau cynnal bywyd (LSS).