Modelau 3D penglog

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Y benglog (lat. Cranium) yw rhan esgyrnog y pen mewn fertebratau, sgerbwd esgyrn y pen, gan ei amddiffyn rhag difrod a gweini fel man ymlyniad ei feinwe feddal.

During its formation, the skull goes through three stages – connective tissue, cartilage, and bone.

Swyddogaethau:
-brain diogelu
- gosod a gosod dannedd a chyhyrau cnoi
-gosod y pellter rhwng y peli llygaid i sicrhau gweledigaeth stereosgopig
- gosod lleoliad y clustiau i asesu cyfeiriad a phellter y ffynhonnell sain
- (mewn rhai anifeiliaid) yn cario cyrn sy'n gysylltiedig â'r asgwrn blaen

Mae'n cynnwys dwy adran: visceral (wyneb) a'r ymennydd. Ar ben hynny, mewn pobl, yn wahanol i anifeiliaid, mae'r un ymennydd yn dominyddu'n sylweddol dros yr wyneb. Mae holl esgyrn y benglog, ac eithrio'r ên isaf, wedi'u cysylltu â chymal sefydlog.

The difference between the human and apes is primarily in the fact that the human’s one is adapted in its form to a straightened walk. The head balances on the spine, because of which the neck muscles are less strong and the skull itself is thinner. The front part of the skull of a person is flatter, and its volume is much larger so that the brain that has expanded in the parameters can fit into it.

Mae digon o bethau o'r fath Modelau 3D on Flatpyramid.