Modelau 3d Meddygol

Modelau 3D » Modelau 3d Meddygol

Yn dangos 1 24-140 o ganlyniadau

I ddechrau, roedd delweddau meddygol mewn darluniau. Wedi'r cyfan, ers i'r corff dynol gael ei astudio gan feddygon yn yr hen amser, fe wnaethant fraslunio gwahanol organau er mwyn iddynt allu deall ac arddangos eu cydweithwyr yn well. Hyd yn oed yn Oes y Diwygiad, tynnodd artistiaid yn ofalus luniau o bobl, gan dreulio llawer o amser ac egni arno.

Mae darluniau meddygol bellach yn cael eu defnyddio hefyd, ond mae ganddo lawer o anawsterau. Mae ei greu yn cymryd peth amser, ac fel arfer mae angen gwaith cyn gynted â phosibl. Yn yr achos hwn, mae hyd yn oed yr artist mwyaf medrus yn annhebygol o allu darlunio'r ymennydd neu'r organau dynol eraill yn gyflym ac yn gywir, ac eto mae angen i chi dynnu sawl rhagamcan o wahanol ochrau!

Mae'r un peth yn wir am y gwahanol brosesau sy'n digwydd yn y corff. Mae angen eu gweld mewn amser real, a pheidio â chael eu tynnu, er mwyn deall eu hanfod yn iawn. Dyna pam y daeth modelu 3D meddygol yn boblogaidd yn gyflym. Dim ond gyda'i help y gallwn ddarlunio prosesau neu strwythurau biolegol yn ddigonol. Mae angen hyn mewn amryw o areithiau cyhoeddus i ategu'r geiriau gan ddefnyddio lluniau 3D. Mewn symposiwmau a chynadleddau meddygol modern, mae modelu 3D yn eithaf poblogaidd.

Mae gwahanol fodelau meddygol 3D ymlaen Flatpyramid:

  • Anatomeg
  • Casgliadau Meddygol
  • Dyfeisiau
  • offer

Yn pori drwy'r categorïau hyn fe welwch chi lawer o fodelau 3D meddygol a fydd yn arbed llawer o amser i chi.