Modelau 3D Kawasaki

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - Corfforaeth Siapaneaidd gyda phencadlys yn ninasoedd Kobe a Tokyo (ardal Minato), a sefydlwyd gan Kawasaki Siodo ym 1896; un o'r pryderon diwydiannol mwyaf yn y byd. I ddechrau, roedd y cwmni'n ymwneud ag adeiladu llongau, ond am y tro, y prif gynhyrchion a weithgynhyrchir yw beiciau modur a mopedau (yr adran Cynhyrchion a Pheiriannau Defnyddwyr). Ymhlith cynhyrchion y cwmni mae beiciau hydro, tractorau, trenau, peiriannau, rhannau ar gyfer Boeing, Embraer a Bombardier Aerospace.

Mae Kawasaki Heavy Industries Aerospace yn cael ei gontractio i'r Weinyddiaeth Amddiffyn a'r Asiantaeth Aerospace Siapan i gyflenwi offer ar gyfer awyrennau a llongau gofod, hofrenyddion, efelychwyr aer, peiriannau awyrennau awyr, ac arfau roced.

Dechreuodd Dechrau hanes y cwmni tua 1878 pan sefydlodd Shozo Kawasaki y llong Tsukizhi Kawasaki Tokyo. Ym 1886, ehangodd y cwmni i'r graddau bod Iard Longau'r cwmni wedi'i lleoli yn Kobe.