Golygfeydd o Fodelau 3D

Yn dangos 1 24-5466 o ganlyniadau

Mae pensaernïaeth yn wyddoniaeth ac yn gelf adeilad. Mae yn ogystal â system o adeiladau a golygfeydd sy'n ffurfio amgylchedd gofodol ar gyfer bywydau a gweithgareddau pobl yn unol â deddfau harddwch. Ar hyn o bryd o ddatblygiad dynol, mae pensaernïaeth yr un peth (planhigion) y gellir eu cynhyrchu, ffatrïoedd, gweithfeydd pŵer, ac ati) a dulliau materol y gymdeithas ddynol (pensaernïaeth sifil - adeiladau preswyl, adeiladau cyhoeddus, ac ati). .

Mae rhinweddau ymarferol, adeiladol ac esthetig pensaernïaeth a'r manteision, cryfder a harddwch, yn cydberthyn yn agos. Yn yr adran ddylunio, mae estheteg gwaith pensaernïaeth yn ddibynnol i raddau helaeth. Mae angen i'r adeilad fod yn gryf ond dylai edrych yn gadarn hefyd. Mae deunydd gormodol, i'r gwrthwyneb, yn rhoi argraff o orbwysau. Mae annigonolrwydd gweledol y deunydd yn gysylltiedig ag ansefydlogrwydd, ansicrwydd, ac mae'n achosi emosiynau negyddol yn y mwyafrif o achosion. Mae cydnabyddiaeth ymarferol o adeilad mewn modelu 3D yn cael ei bennu yn ôl ei fath, gan ddibynnu ar ba ddull o greu ymddangosiad artistig penodol a ddewisir. Mae'r olaf yn cael ei greu gan ddefnyddio cyfansoddiad pensaernïol. Cyfrwng ei ddulliau sylfaenol yw pensaernïaeth, graddfa, cyfrannau a pherthnasoedd rhythmig, plastig, gwead a lliwiau. Fel arfer, mae gan fodelau golygfa 3D nifer o nodweddion penodol ac mae artistiaid proffesiynol 3D yn eu dilyn gam wrth gam.