Modelau Ffrwythau 3D

Yn dangos 1 24-33 o ganlyniadau

Modelau Ffrwythau 3D ymlaen Flatpyramid.

Mae ffrwythau (lat. Fructus) yn ffrwyth bwytadwy hyfryd o goeden neu lwyn. Mae ffrwythau yn elfen bwysig o fwyd dynol a llawer o anifeiliaid.

Nid yw “ffrwythau” yn derm botanegol, ond yn aelwyd ac yn un economaidd. Yn y fferm, rhennir planhigion bwytadwy a rhannau bwytadwy o blanhigion yn ffrwythau, llysiau, cnau, grawnfwydydd, ac ati. Yn yr ystyr cartref, mae'r aeron hefyd yn ffrwyth suddlon. Mae ffrwyth yn wahanol i aeron o ran maint yn bennaf; yn y broses o fwyta, nid yw'n cael ei roi yn gyfan gwbl yn y geg ac nid yw'n cael ei gymryd gyda dau fys.

Mewn rhai ieithoedd, nid yw'r cysyniad o “ffrwyth” yn cael ei wahaniaethu o'r cysyniad o “ffrwyth”, sy'n golygu organ angiospermau, sy'n cynnwys hadau a ffurfiwyd o ofari blodyn, waeth beth fo'u bwytadwyedd a'u gorfoledd.