Modelau 3D Menywod

Modelau 3D » Modelau 3D Dillad » Esgidiau » Esgidiau Merched

Dangos y canlyniad sengl

Esgidiau Esgidiau Menywod 3D ar Flatpyramid.

Mae tystiolaeth bod yr esgidiau fel y cyfryw wedi ymddangos yn oes y Paleolithig Canol a Hwyr yng ngorllewin Ewrasia. Mae'r ddamcaniaeth hon yn seiliedig ar nodweddion penodol newid sgerbwd dynol y cyfnod hwnnw. Wrth lunio casgliadau yn seiliedig ar anffurfiad siâp y droed ddynol a gostyngiad sylweddol yn y bys bach, awgrymodd yr hanesydd Eric Trinakus ymddangosiad esgidiau.

Mae tarddiad diwylliant esgidiau menywod o wladwriaethau hynafol hefyd yn ddiddorol. Er enghraifft, yn India, roedd esgidiau yn ddangosydd o statws cymdeithasol menywod ac yn cael eu gwisgo ar achlysuron arbennig, difrifol fel derbyniadau gwesteion pwysig, dathliadau crefyddol neu wyliau teuluol. Yn Tsieina hynafol, roedd ymddangosiad esgidiau merched yn rhagflaenu'r traddodiad o rwystro troed y merched, gan ei gwneud yn llai gweledol. Yn Japan, ers blynyddoedd lawer, roedd sandalau geta pren, a wisgwyd gan weision a'u boneddigion, yn boblogaidd iawn. Roedd y Rhufeiniaid hynafol yn defnyddio esgidiau yn gorchuddio'r holl droed neu'r sandalau yn gorchuddio'r unig droed.

Gan blymio i mewn i hanes hir moderneiddio a newidiadau yr aeth esgidiau menywod Ewrop ganoloesol drwyddynt, gallwn arsylwi sut y newidiodd ei ffurfiau a'i olwg yn barhaus dros y canrifoedd - o esgidiau trwm, cythryblus, diflas gyda sodlau pren i esgidiau brocêd ysgafn, ysgafn, melfed , lledr a sidan. Yn fwyfwy poblogaidd gydag esgidiau merched, wedi'u haddurno'n helaeth â cherrig, byclau, a bwâu. Yn ystod Rococo yn y 18 ganrif, daeth esgidiau blaen miniog yn ffasiynol. Roedd y “gwydr” sawdl yn “gwib o ffasiwn” arbennig yn yr Oleuedigaeth, ac ar yr un pryd, roedd esgidiau menywod yn ymddangos fel manylion a chlychau.

Esgidiau Merched Fformatau ffeiliau modelau 3D: max fbx c4d ma b gwead obj