Modelau 3D Diwydiannol Eraill

Modelau 3D » Modelau 3D Diwydiannol » Diwydiannol Eraill

Yn dangos 1 24-88 o ganlyniadau

Modelau 3D Diwydiannol eraill megis offer, rhannau, peiriannau, cyflenwadau, ac ati

Diwydiant - set o fentrau (ffatrïoedd, melinau, ffatrïoedd, mwyngloddiau, mwyngloddiau, gweithfeydd pŵer) sy'n ymwneud â chynhyrchu offer llafur (ar gyfer sectorau eraill o'r economi genedlaethol ac ar gyfer diwydiant ei hun), echdynnu deunyddiau crai, deunyddiau, tanwydd, cynhyrchu ynni a phrosesu ymhellach gynhyrchion a geir mewn diwydiant neu a gynhyrchir mewn amaethyddiaeth - cynhyrchu nwyddau defnyddwyr.

Y diwydiant yw'r sector pwysicaf yn yr economi genedlaethol, gan gael effaith bendant ar lefel datblygiad grymoedd cynhyrchiol cymdeithas. Mae strwythur modelau diwydiannol 3d eraill yn cynnwys cyfansoddiad a chyfran y gwahanol ddiwydiannau a mathau o gynhyrchu a gynhwysir ynddo, yn ogystal â deinameg newidiadau yn y cyfrannau hyn.

Crëwyd diwydiant o fewn fframwaith ffermio gwerinwyr cartref naturiol. Yn ystod cyfnod y system gymunedol gyntefig, ffurfiwyd prif ganghennau gweithgarwch cynhyrchu yn y mwyafrif o genhedloedd (amaethyddiaeth a bridio gwartheg), pan wnaed cynhyrchion a fwriadwyd i'w defnyddio eu hunain o ddeunyddiau crai a gloddiwyd yn yr un economi. Pennwyd datblygiad a chyfeiriadedd y diwydiant domestig gan amodau lleol ac roeddent yn dibynnu ar argaeledd deunyddiau crai.