Modelau 3D Diwydiannol Eraill

Modelau 3D » Modelau 3D Diwydiannol » Diwydiannol Eraill

Yn dangos 1 24-88 o ganlyniadau

Modelau 3D Diwydiannol eraill megis offer, rhannau, peiriannau, cyflenwadau, ac ati

Industry – a set of enterprises (factories, mills, factories, mines, mines, power plants) engaged in the production of labor tools (both for other sectors of the national economy and for industry itself), the extraction of raw materials, materials, fuel, energy production and further processing of products obtained in industry or produced in agriculture – the production of consumer goods.

Y diwydiant yw'r sector pwysicaf yn yr economi genedlaethol, gan gael effaith bendant ar lefel datblygiad grymoedd cynhyrchiol cymdeithas. Mae strwythur modelau diwydiannol 3d eraill yn cynnwys cyfansoddiad a chyfran y gwahanol ddiwydiannau a mathau o gynhyrchu a gynhwysir ynddo, yn ogystal â deinameg newidiadau yn y cyfrannau hyn.

Crëwyd diwydiant o fewn fframwaith ffermio gwerinwyr cartref naturiol. Yn ystod cyfnod y system gymunedol gyntefig, ffurfiwyd prif ganghennau gweithgarwch cynhyrchu yn y mwyafrif o genhedloedd (amaethyddiaeth a bridio gwartheg), pan wnaed cynhyrchion a fwriadwyd i'w defnyddio eu hunain o ddeunyddiau crai a gloddiwyd yn yr un economi. Pennwyd datblygiad a chyfeiriadedd y diwydiant domestig gan amodau lleol ac roeddent yn dibynnu ar argaeledd deunyddiau crai.