Modelau 3D Cychod Dŵr

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cychod dŵr

Yn dangos 1 24-74 o ganlyniadau

Ystyr cychod dŵr yw strwythur fel y bo'r angen ar gyfer trafnidiaeth, masnach, milwrol, gwyddonol, chwaraeon a dibenion eraill. Gallai badau dŵr fod naill ai'n hunan-yrru neu'n ddi-yrru. Mae'n cynnwys nid yn unig longau, cychod, cychod hwylio a chychod nad ydynt yn cael eu gyrru, ond hefyd caiacau, rafftiau, cychod pwmpiadwy, beiciau dŵr a byrddau syrffio, yn ogystal â rigiau drilio arnofiol, seaplanes ac unrhyw strwythurau peirianyddol eraill sydd ag achos gwrth-ddŵr a gall symud gyda phwrpas penodol ar y dŵr, o dan y dŵr neu dros y dŵr.

Fe welwch yr holl fathau hyn o fodelau 3D badau dŵr ar Flatpyramid. Gellid defnyddio gwrthrychau o'r fath at wahanol ddibenion, fel arfer mae pobl yn defnyddio modelau 3D badau dŵr yn ystod datblygiad y gêm neu ar gyfer prosiectau peirianneg gwahanol, hefyd ar gyfer hysbysebion.