Modelau Aston 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Mae modelau Aston Martin 3D yn cynrychioli Aston Martin Limited - gwneuthurwr ceir chwaraeon o fri, yn Lloegr. Mae tarddiad y brand yn perthyn i Lionel Martin a Robert Bamford. Mae'r pencadlys yn Gaydon, Swydd Warwick. Daw enw'r cwmni o enw'r bryn Aston-Clinton, lle enillodd un o grewyr Lionel Martin y ras Canwr-10 yn 1913. Ers 1994, mae wedi bod yn rhan o'r Premier Automotive Group, is-adran o Ford Motor Company, ond ym mis Awst 2006, cyhoeddodd Ford fwriad i werthu'r cwmni i Aston Martin. Yn yr ail chwarter o 2007, gwerthodd Cwmni Moduron Ford yr Aston Martin i gonsortiwm o fuddsoddwyr dan arweiniad perchennog Prodrive, un o gefnogwyr hir dymor ceir Aston Martin, David Richards. Roedd y fargen yn dod i $ 925 miliwn. Ym mis Rhagfyr 2012, buddsoddodd cronfa fuddsoddi breifat Investindustrial £ 120 miliwn yn gyfnewid am gyfran 37.5%. Yn 2013, llofnododd Aston Martin gytundeb gyda'r Daimler AG, mae'r cytundeb yn rheoleiddio datblygiad injan V8 ar y cyd a chymorth i greu'r genhedlaeth nesaf o geir y cwmni.

Yn 2007, cyfaint y cynhyrchiad oedd 7224 cars, bron yn ddigyfnewid o'i gymharu â 2006. Mae'r ceir yn foethus ac yn enwog oherwydd mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu gwneud â llaw. Mae gan bob car dabled efydd lle mae enw'r person a'i gwnaeth yn ysgrifenedig ac yn gyfrifol am y car penodol.

Fformatau ffeiliau mwyaf poblogaidd: .3ds .max .fbx .obj