Modelau 3D Reiffl

Yn dangos yr holl ganlyniadau 15

3D Model o Rifle y gellir ei lawrlwytho mewn fformatau modelu 3d, rendr lowpoly yn barod ac yn barod ar gyfer gemau, bydoedd rhithwir ac animeiddiadau neu amgylcheddau hyfforddi eraill.

Y Reiffl - yn yr ystyr gul fodern - breichiau bach â bar hir, wedi'u cynllunio i'w dal a'u rheoli wrth saethu â dwy law gyda stop casgen yn yr ysgwydd, yn llyfn neu wedi'i gyfuno (gyda chasgenni llyfn a reiffl), saethu bwled neu ergyd.

Tan yn gymharol ddiweddar (dechrau'r 20fed ganrif) roedd “gwn” yn yr ystyr eang yn golygu unrhyw gwn llaw barfog hir, gan gynnwys gynnau reiffl a awtomatig, ac yn yr ystyr gynharaf roedd y gair hwn yn Rwseg bron yn gyfystyr â'r gair “arf”.

Rhagolygon y gwn oedd, ar y naill law, gynnau cyntefig cyntefig ar gyfer saethu â llaw, a ymddangosodd yn Ewrop yn y ganrif XIV. —Sylchau (wedi'u sgwrio â llaw, kulevrins, pibellau, bomwyr), ac ar y llaw arall - offer taflu nad ydynt yn tanio: y bwa croes a'i amrywiaeth, y bwa (rhoddodd yr olaf yr enw i un o'r mathau o gynnau cynnar - y arquebus). Nodweddid y reifflau cynnar hyn gan galibr mawr (20-40 mm) a hyd bach o gasgenni; erbyn diwedd y XWUMGfed ganrif, gostyngwyd safon y tweezers â llaw i mm 15-20, ac estynnwyd y boncyff i safon 30-25. Erbyn ail hanner y XWUMG ganrif, ymddangosodd clo wick a reiffl a addaswyd i gefnogi ysgwydd, golygfeydd a gaffaelwyd (golwg cefn a golwg flaen). Diolch i'r gwelliannau hyn, roedd cywirdeb y frwydr ychydig yn well ac roedd trin arfau yn llawer mwy cyfleus. Roedd y gynnau hyn yn cael eu galw'n arquebuses, roeddent yn weddol ysgafn ac yn gyfforddus, yn pwyso tua 30 kg. Defnyddiwyd yr arquebus nid yn unig mewn rhyfel ond hefyd ar gyfer hela, a achosodd bryderon difrifol i'r awdurdodau am gyflafan y gêm. Yn ôl pob tebyg, daeth y dyfeisiwr enwog Benvenuto Cellini yn un o'r snipers cyntaf mewn hanes. Yn ystod amddiffyn Rhufain, llwyddodd i saethu swyddog gelyn o fetrau 15.

Modelau Rifle 3D ymlaen Flatpyramid fformatau ffeil: 3ds, mwyafswm, lwo, hrc, xsi, gwrthwynebiad