Modelau Sci Fi Guns 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Milwrol » Arfau » gynnau » Sci Fi Guns

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Modelau 3D o Gynnau ac Arfau Sci-Fi.

Yn y gemau llenyddiaeth, sinema a chyfrifiadurol, mae arfau yn aml yn cael eu crybwyll sy'n gweithredu yn ôl yr egwyddor neu'n meddu ar briodweddau arbennig heb unrhyw analogs yn y byd presennol. Gellir rhannu arfau ffuglennol yn sawl math o archeb:

  • Arfau uwch-dechnoleg
  • Arf hud
  • Arf rhyfeddol

Mae'r archeb hon o arfau ffuglennol yn cynnwys sawl math o arfau sy'n wahanol yn y defnydd o dechnoleg nad yw wedi'i ddefnyddio eto yn ein byd. Gellir dod o hyd iddynt yn bennaf yn y genre ffuglen wyddonol ac yn y genre o ffilm weithredu sci-fi. Fel rheol, yn y genre ffuglen wyddonol, yr egwyddorion y mae math penodol o waith arfau yn cael eu disgrifio arnynt yn fwy manwl nag yn y genre gweithredu, lle rhoddir unrhyw fath o arf fel axiom.

Mathau o Gynnau Sci-Fi uwch-dechnoleg

  • Firearms with significant performance enhancements. In principle, this also includes the “fictional non-fantastic” weapon created at the level of modern technologies, but not corresponding to the existing samples – a frequent move among computer game developers who do not want to spend money on licenses.
  • Allyryddion o wahanol fathau (laserau, meistri, paswyr, ac ati). Gellir ei rannu'n ymbelydredd a thonnau (gyda blaen briw mawr).
  • Stunners. Weithiau mae'n ddull ategol ar gyfer arfau milwrol.
  • Blade weapons, that is, “cold” weapons with a special blade (monatomic sword, vibronozh, acid scourge, lightsaber, etc.).
  • Creaduriaid seibernetig gyda graddau amrywiol o annibyniaeth (robotiaid, cyborgs, androids, cymylau rheibus).
  • Tafluniau o bŵer arbennig (gan ddefnyddio gwrthfterter, plasma, neutrino, maes tebygolrwydd, ac ati).
  • Deiliaid amser gofod.