Modelau 3D Corff

Dangos y canlyniad sengl

Modelau 3D Arfau Corff Armor.

A yw'n elfen o arfwisg ar gyfer amddiffyn corff (arfwisg, brestbilen, e-bost. D.). Gellir cylchdroi, arfbais a lamel cylchog ar arfwisg corff.

Mae problem diogelwch llwyr personél er mwyn osgoi colledion na ellir eu hadennill wrth gynnal ymladd yn wastad yn un o'r rhai pwysicaf. Mae arfwisg o'r fath yn un o'r dulliau pwysicaf o ddiogelu ymladdwr. Yr arfwisg hon yw'r brif elfen o ddiogelwch allanol a wisgir gan ymladdwr ar y corff er mwyn osgoi derbyn niwed angheuol i organau hanfodol. Yn draddodiadol, gwnaed arfwisg o ddur. Fodd bynnag, mae rhyfela modern yn gofyn am amddiffyniad arfwisg unigol i ddarparu mwy o symudedd a hyblygrwydd. Erbyn hyn, mae arfwisg yn cael ei gwneud o ddeunyddiau uwch-dechnoleg annhebyg. Fel rheol, mae arfwisg o'r fath yn cynnwys ffrâm allanol, amddiffyniad arfau meddal ac amddiffyniad arfwisg galed, gan ddarparu amddiffyniad rhag amrywiol fygythiadau, gan gynnwys bwledi pistol, reiffl a reiffl, shrapnel, arfau torri tyllau, ac ati. gellir diogelu groin, gwddf, ysgwyddau ac ochrau hefyd gan elfennau arbennig sy'n ategu arfwisg nodweddiadol y corff.

Rhaid i arfwisg corff milwr modern fod yn gyfforddus ac yn addas ar gyfer gwisgo tymor hir. Dylai ddarparu symudedd y diffoddwr a gwelededd diderfyn. Gall arfwisg a gynlluniwyd yn aflwyddiannus sy'n rhwystro symudiadau ymladdwr leihau ei gyfradd oroesi ar faes y gad a pheryglu cwblhau cenhadaeth frwydro yn llwyddiannus.