Modelau 3D Arfau

Yn dangos 1 24-308 o ganlyniadau

Ar ein system gallwch ddod o hyd i ddetholiad mawr o fodelau 3D o arfau ac arfau, yn ogystal ag eitemau cysylltiedig a cherbydau tactegol. O danciau a rocedi i helfeydd marchog a chynrychioliadau realistig o fflamau ac arfau amrywiol eraill. Mae rhai o fodelau arfau 3D yn cynnwys modelau wedi'u rigio, sy'n caniatáu animeiddio hawdd a chreu modelau wedi'u hanimeiddio, tra bod rhai o'n modelau arfau 3D hefyd yn cynnwys ffeiliau ac animeiddiadau wedi'u hanimeiddio.

Pan fyddwch chi'n prynu model arfau 3D gennym ni, byddwch yn talu un drwydded sy'n hollgynhwysol, a bydd hynny'n cynnwys yr holl ffeiliau sydd ar gael a'r mathau o ffeiliau, yr holl animeiddiadau ac unrhyw ddeunydd arall a ffeiliau maint model. Gellir defnyddio modelau arf 3D ar gyfer creu hapchwarae symudol, ar gyfer poblogaeth y byd AR a VR y byd, ac ar gyfer unrhyw brosiect animeiddio. Gallwch hefyd ddod o hyd i gasgliadau o fodelau arfau, a all ddarparu casgliad o ddau neu ragor o ffeiliau model ac animeiddio cysylltiedig.