Modelau Cŵn 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 11

Modelau Cŵn 3D ymlaen Flatpyramid.

Mae'r cŵn yn anifeiliaid anwes, un o'r anifeiliaid mwyaf cyffredin (ynghyd â'r cath) sy'n cydymaith.

I ddechrau, cafodd y ci domestig ei ynysu i rywogaeth fiolegol ar wahân (lat. Canis familiaris) gan Linnaeus yn 1758, yn 1993, cafodd ei ailddosbarthu gan Sefydliad Smithsonian a Chymdeithas Theriolegwyr America i mewn i flodau gwyllt (Canis lupus).

O safbwynt swolegol, mae'n famal plaen o drefn y teulu rheibus o gynefinoedd.

Mae'r ci yn adnabyddus am ei allu i ddysgu, cariad at y gêm, ymddygiad cymdeithasol. Mae bridiau arbennig ohonynt wedi cael eu datblygu, wedi'u bwriadu at wahanol ddibenion: hela, gwarchod, tynnu cerbydau â cheffyl ac eraill, yn ogystal â bridiau addurniadol (er enghraifft, lapdog, poodle).

Gelwir cŵn ciwbiau yn gŵn bach.

Mae yna sawl damcaniaeth o darddiad y ci, ystyrir bod y blaidd a rhai rhywogaethau o siacedi yn fwyaf tebygol o fod yn gyndeidiau.

Ym marn dyfarniadau gwyddonwyr am hynafiaid y ci domestig mae dau safbwynt. Mae rhai yn credu eu bod yn grŵp polyffyletig (sy'n deillio o sawl hynafiad), mae eraill o'r farn bod pob ci yn disgyn o un hynafiad (theori monoffyletig).