Sut y bydd Will Flat Pyramid Monitro Cynnwys Ar Y Safle?

Sut y bydd Will Flat Pyramid Monitro Cynnwys Ar Y Safle?

Flat Pyramid yn defnyddio gwahanol fecanweithiau i wneud dosbarthu cynnwys anghyfreithlon neu anweddus bron yn amhosibl.

Bydd cynhyrchion sy'n groes i'n polisi yn cael eu dileu ar unwaith, a bydd Aelodau sy'n postio'r cynhyrchion yn cael eu gwahardd. Hefyd, anogir aelodau i dynnu sylw at gynnwys y maent yn credu sy'n groes i hawlfraint a / neu anweddus.

Cofiwch hyn: Mae dosbarthu deunydd â hawlfraint arno yn ffeloniaeth ddrud iawn.