Modelau 3D Esgidiau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 11

Esgidiau Esgidiau 3D ymlaen Flatpyramid.

Esgidiau - cynnyrch i amddiffyn y traed rhag dylanwadau allanol a chyflawni swyddogaethau iwtilitaraidd ac esthetig. Mae'n elfen o ddillad.

Mae hanes y rhain yn dechrau tua'r Paleolithig uchaf. Mae astudio'r cyfnod cynharaf yn hanes esgidiau o ddiddordeb arbennig i archeolegwyr ac anthropolegwyr.

Mae hanes yr elfen hon o ddillad yn fwy nag un mileniwm. Daeth yr hanesydd Eric Trinakus o Brifysgol Talaith Washington yn St Louis, Missouri, UDA i'r casgliad bod yr esgidiau yn ymddangos yn 26-30 fil o flynyddoedd yn ôl yng ngorllewin Ewrasia. Dadansoddodd nodweddion sgerbwd y bobl a oedd yn byw yno yn ystod cyfnod y Paleolithig Canol a Hwyr, gan roi sylw i droed bach y droed, sylwi bod y bys bach yn dod yn wannach, ac yna dechreuodd siâp y droed I newid. Mae'r anffurfiad nodweddiadol hwn yn gysylltiedig â gwisgo esgidiau yn gyson.

Yn ogystal, ar gyfer cynhyrchu esgidiau a defnyddiwyd deunyddiau planhigion - rhisgl coed, cyrs, papyrws, bast, gwellt, yn ogystal ag edafedd bras trwchus, ffelt a hyd yn oed pren (mae'r Siapaneaid, er enghraifft, yn dal i wisgo sandalau pren geta - pren. ).