Modelau Merched Apparel 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Dillad » Apparel Women

Yn dangos yr holl ganlyniadau 19

Mae ffasiwn yn rhan bwysig o'n bywyd, a dyna pam mae miloedd o'r modelau 3D hyn ymlaen Flatpyramid.

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i fodelau 3d o ddillad menywod. Fe welwch yma fodelau 3d o ffrogiau, sgertiau, siwtiau, trowsus, crysau, hetiau, esgidiau, gwahanol fathau o wisgoedd chwaraeon, ac ati a ddyluniwyd ar gyfer menyw nodweddiadol.

Pan fydd artist 3D yn cyhoeddi'r model ar Flatpyramid, mae'n nodi'r teithiwr, fersiwn y golygydd 3d a'r geometreg. Gyda chymorth hyn, byddwch eisoes yn gwybod a yw'r model hwn yn addas i chi ai peidio.

Gallwch eu defnyddio'n hawdd ar gyfer prosiectau masnachol, ar gyfer animeiddio ac ar gyfer gemau.