Modelau 3D Apparel Mens

Modelau 3D » Modelau 3D Dillad » Mens Apparel

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Dillad Dynion 3D ar Flatpyramid.

Apparel Men - cynnyrch neu set o gynhyrchion a wisgir gan ddyn ac sy'n cludo swyddogaethau iwtilitaraidd ac esthetig.

Gellir gwneud dillad o ffabrig, ffabrig wedi'i wau, lledr, ffwr a deunyddiau eraill. Mae'n amddiffyn y corff dynol rhag dylanwad negyddol yr amgylchedd ac yn cyflawni swyddogaethau esthetig - mae'n creu delwedd person, yn dangos ei statws cymdeithasol. 3D Gellir ychwanegu addurniadau ac ategolion at ddillad.

Dechreuodd Homo sapiens wisgo o 83,000 i 170,000 mlynedd yn ôl.

Mae hanes dillad o'r hen amser hyd heddiw yn debyg i ddrych, sy'n adlewyrchu hanes cyfan y ddynoliaeth. Mae pob gwlad, pob gwlad yn y cyfnodau unigol o'i datblygiad yn gosod ei argraffnod ei hun, ei nodweddion penodol ar ddillad pobl. Mae hanes ffasiwn bron mor hen â hanes gwisgoedd. O'r foment pan ddarganfu person werth dillad fel modd o amddiffyn rhag effeithiau andwyol natur, ychydig iawn oedd ar ôl nes iddo ddechrau myfyrio ar ei swyddogaeth esthetig a steilio.