Modelau 3D Deinosoriaid

Yn dangos yr holl ganlyniadau 20

Modelau 3D o Ddinosoriaid fel ceratosaurus ysglyfaethwr ffytopaggog ysglyfaethwr mamenchisaurus ymlusgiaid sydd ar gael yn 3ds max maya.

Giant bones, sometimes found in the ground, in antiquity were considered the remains of heroes of the era of the Trojan War, in the Middle Ages and up to the XIX century. – The remains of giants, which are mentioned in the Bible and who died during the Flood; in the Far East, they were considered dragon bones and attributed healing properties to them.

In 1824, the President of the Royal Geological Society, William Buckland, gave a report on a find made in 1815 in the Jurassic shales of Stounsfield (Oxfordshire) and consisting of several bones and a fragment of the “antediluvian” animal. Having resorted to the help of a prominent specialist in comparative anatomy Georges Cuvier, Buckland classified the find as the remains of a giant predatory lizard (Latin sauria) and, accordingly, called it a megalosaur – “a huge lizard”.

Yn 1826, cyflwynwyd Gideon Mantell, llawfeddyg o Lewis (sir Sussex), aelod llawn o Gymdeithas Linnaean, yn yr un modd yn y Gymdeithas Ddaearegol ei ddannedd o rywogaeth anhysbys o'r blaen, y rhoddodd yr enw iguanodon iddo. 1833, disgrifiodd Gileozavr, cynrychiolydd madfallod arfog yr Ankylosau.

Yn 1842, fe wnaeth y biolegydd Saesneg Richard Owen, gan ddatgan y tebygrwydd diamheuol rhwng y tair rhywogaeth hyn a'u gwahaniaeth o ymlusgiaid modern, eu rhoi yn is-deitl arbennig, gan ei alw'n Dinosauria (“madfallod ofnadwy”).

Cafodd y syniad o ddeinosoriaid fel anifeiliaid pedair coes eu dad-droi yn 1858 yn yr Unol Daleithiau wrth i sgerbwd a gadwyd yn dda yn yr Unol Daleithiau droi'n ôl, gan ddangos y gallai deinosoriaid gerdded ar ddwy goes. Yn ystod y degawdau nesaf, darganfuwyd cynrychiolwyr o'r rhan fwyaf o'r prif grwpiau; Mae rhinwedd bwysig yn hyn o beth yn perthyn i'r palaeontologists Americanaidd Othniel Marsh ac Edward Kop, a ddarganfu a disgrifiodd gyfanswm o 142 o rywogaethau newydd, gan gynnwys apatosaurus a brontosaurus (yn ddiweddarach fe'u priodolwyd i'r un genws), diplodoc a stegosaurus, monoclone, triceratops, Mae casglu deunydd wedi arwain at rannu deinosoriaid yn deuluoedd adar a madfallod (1887).

Yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, roedd y rhan fwyaf o'r gymuned wyddonol yn credu ar gam fod anifeiliaid dinosor yn anifeiliaid swmpus, swrth. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o astudiaethau a gynhaliwyd ers 1970 yn dangos bod deinosoriaid yn anifeiliaid gweithredol gyda mwy o fetabolaeth a nodweddion niferus ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol.

In 1964, the find of Deinonich produced a new scientific revolution, since it was clear from the structure of the dinosaur that it moved relatively quickly, which led to the conclusion that it was warm-blooded. The idea of warm-bloodedness made it necessary to revise old ideas not only about physiology, but also about their behavior, which was confirmed in 1979, when evidence of parental instinct and social behavior of lizards (incubation, protection and feeding of cubs) were obtained. Finally, a comparison of Deinonich’s upper limbs with a bird’s wing made it necessary to assume their proximity and the origin of birds from them (or even their belonging to this super-detachment), which later became evidence of the discovery of plumage of a number of dinosaurs. In 2005, scientists managed to isolate collagen from the remaining soft tissues of a Tyrannosaurus and use its chemical composition as further evidence of dinosaur affinity with modern birds.