Dannedd 3D Modelau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 9

Modelau 3D cysylltiedig â meddygol ar Flatpyramid – the teeth category.

Mae'r dant yn cynnwys dentin yn bennaf gyda ceudod wedi'i orchuddio ag enamel ar y tu allan. Mae gan y dant siâp a strwythur nodweddiadol, mae mewn safle penodol yn y deintiad, wedi'i adeiladu o feinweoedd arbennig, mae ganddo ei gyfarpar nerfus, ei waed a'i longau lymffatig ei hun. Y tu mewn i'r dant mae meinwe gysylltiol rhydd, yn llawn nerfau a phibellau gwaed (mwydion).

Normally, a person has from 28 to 32 teeth. There are milk and permanent teeth – temporary and permanent bite.

In the temporary bite there are 8 incisors, 4 canines and 8 molars – a total of 20 teeth. In children, they begin to erupt at the age of 3 months. In the period from 6 to 13 years, milk teeth are gradually replaced by permanent ones.

The permanent bite consists of 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 8-12 molars. In rare cases, there are additional, complementary teeth (both dairy and permanent). The absence of third molars, called “wisdom teeth” is the norm, and the third molars themselves are already considered an atavism by an increasing number of scientists, but this is currently a controversial issue.