Modelau 3D Cerbydau Diwydiannol

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cerbydau Diwydiannol

Yn dangos 1-24 50 o ganlyniadau

Cludiant diwydiannol modelau 3D ymlaen Flatpyramid.

Mae trafnidiaeth ddiwydiannol yn gludiant o fentrau diwydiannol, sy'n symud gwrthrychau a chynhyrchion llafur ym maes cynhyrchu. Mae'n rhan annatod o'r cynhyrchiad, yn ddolen bwysig i drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae sylfaen dechnegol trafnidiaeth ddiwydiannol yn cynnwys cerbydau rheilffordd ac Automobile, dulliau fel y bo'r angen, codi a chludo a llwytho a dadlwytho peiriannau a mecanweithiau, cludo adeiladau (depos, garejys, siopau trwsio), strwythurau (ffyrdd, traciau, angorfeydd, gordaliadau, orielau , ac ati).

Rhennir trafnidiaeth ddiwydiannol yn allanol ac yn fewnol. Mae cyflenwadau cludiant diwydiannol allanol i ddeunyddiau crai, tanwydd, deunyddiau, offer a nwyddau eraill y fenter, yn ogystal â symud y cynhyrchion gorffenedig o diriogaeth y mentrau ar bwyntiau ei drosglwyddo i'r prif gludiant neu yn uniongyrchol i'r defnyddiwr. Mae cludiant diwydiannol domestig yn y diwydiant gweithgynhyrchu yn cynnwys siop fewnol a thu mewn; yn y diwydiant echdynnol - mwynglawdd yn fewnol (o dan y ddaear), cludiant ar yr wyneb a'r chwarel.

Y prif fathau o gludiant diwydiannol yw rheilffordd, ffordd, dŵr, roced daear (wagenni fforch godi trydan, ceir trydan, tryciau fforch godi, ac ati), cludwr, cludydd niwmatig, teclyn codi ceblau, crog monorail (cebl a monorail) a phiblinell (hydrolig a niwmatig). Penderfynir ar gymhwyso hyn neu'r math hwnnw o gludiant ar sail cyfrifiadau technegol ac economaidd (yn dibynnu ar gyfaint, amrediad, a natur y cludiant, y math o gargo ac ar yr amodau lleol) a'r galluoedd sydd ar gael. Mae gan drafnidiaeth rheilffyrdd a ffyrdd rôl flaenllaw ymhlith mathau eraill o drafnidiaeth.