Modelau Interim y llong ofod 3D

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Gofod » Tu mewn i'r llong ofod

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.

Mae tu mewn i'r llong ofod fel arfer yn cynnwys systemau cynnal bywyd a rheolaeth hedfan ac maent wedi'u cynllunio ar gyfer bywyd, gwaith neu weithgareddau eraill un neu fwy o bobl yn y gofod allanol.

Yng ngolwg modern y llong ofod o'r enw llong ofod â chriw a gorsafoedd orbitol â staff.

Mae llongau gofod wedi'u cynllunio i gyflwyno un neu nifer o bobl i'r gofod, i gyflawni'r tasgau gofynnol, ac i ddychwelyd y criw yn ddiogel i'r Ddaear.

Mae tu mewn i orsafoedd orbitol wedi'u cynllunio ar gyfer arhosiad hirdymor pobl sydd â'r amcanion o gynnal gwaith ymchwil, mathau technegol a mathau eraill o waith.

Gall criw, gweithredwyr canolfannau rheoli tir neu systemau awtomeiddio reoli llong ofod â llaw. Ar hyn o bryd, fel rheol, defnyddir cyfuniad o'r tri dull er mwyn manteisio i'r eithaf ar y manteision a dileu anfanteision pob dull unigol.