Modelau 3D Cludo Nwyddau

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Trên » Cludo Nwyddau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Modelau 3D o drenau Cludo Nwyddau ar gyfer Cargo ac ar gyfer trafnidiaeth y gellir eu lawrlwytho yn 3ds max may lwo obb fbx a mwy.

Mae trên nwyddau yn grŵp o geir trên dan arweiniad locomotif. Mae cludiant o'r fath wedi'i gynllunio i gludo nwyddau.

Mathau o drenau:

Cyflym:
- Cynhwysydd;
- Byr;
- reefer;
- Ar gyfer cludo creaduriaid byw;
- ar gyfer cludo nwyddau darfodus;

Trawsbynciol - dilyn heb brosesu trwy o leiaf un orsaf dechnegol (didoli neu adrannol);

Y ganolfan - yn dilyn heb brosesu o un orsaf dechnegol i'r llall;

Cyfun - ar gyfer cludo ceir i orsafoedd canolradd;

Trosglwyddo - ar gyfer cludo ceir o un nod gorsaf i'r llall;

Allforion - ar gyfer symud grwpiau o wagenni o orsafoedd canolradd unigol y safle;

Taith hir cludo nwyddau - trên, y mae ei hyd yn uwch na'r gyfradd uchaf a sefydlwyd gan yr amserlen symud ar y rhan o'r llwybr, o leiaf un car amodol;

Cargo trwm - trên, y mae ei bwysau ar gyfer y gyfres gyfatebol o locomotifau 100 tunnell neu fwy yn uwch na'r norm pwysau a sefydlwyd gan yr amserlen ar y llwybr;

Cynyddodd cargo bwysau - trên sy'n pwyso mwy na 6000 tunnell;

Gyda mwy o hyd - trên gyda hyd o 350 echel a mwy;

Cludo nwyddau Unedig - yn cynnwys dau neu fwy o drenau cypledig, gyda locomotifau presennol ar ben pob trên;

Yn ôl pellter a natur y gwaith, rhennir trenau cludo nwyddau yn llwybr, traws-adrannol, cylch, modiwlaidd, allforio a throsglwyddo