Modelau 3D Tanc

Yn dangos 1 24-183 o ganlyniadau

Modelau 3D o Gerbydau Tanc Milwrol ar gyfer modelu 3D a gwneud graffeg.

Mae'r tanc yn gerbyd ymladd arfog gyda arfau canon pwerus, fel arfer mewn tyred sy'n cylchdroi, wedi'i ddylunio'n bennaf ar gyfer tân uniongyrchol.

Yn nyddiau cynnar datblygiad adeiladu tanciau, roeddent yn cael eu harfogi â pheiriant yn unig, ac weithiau'n cael eu cynhyrchu, ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd, cynhaliwyd arbrofion i'w creu ag arfau roced fel y prif un. Opsiynau hysbys iddynt gydag arfau taflu fflam. Roedd y diffiniadau o gerbyd ymladd arfog yn wahanol mewn gwahanol arfau, gan fod eu pwrpas a'u dulliau defnyddio, wedi newid ar wahanol adegau.

Yn y Rhyfel Byd Cyntaf gallant fod yn anadnabyddadwy fel tanciau modern (er enghraifft, Saint-Chamonix), neu, er enghraifft, mae nifer o arbenigwyr peiriant Sweden Strv-103 yn cael eu dosbarthu nid fel tanc, ond fel dinistriwr. Nid oedd gan yr ymosodiad trwm Tortoise (A39), er iddo gael ei alw'n danc, dyred ac, felly, mae rhai arbenigwyr yn perthyn i'r ACS uwch-drwm. Roedd rhai yn olrhain cerbydau ymladd arfog (er enghraifft, Math 94), a elwid yn “danciau bach”.

Y prif wahaniaeth rhwng y cerbydau arfog modern a cherbydau ymladd eraill sydd ag arfau canon yw'r gallu i gario tân yn gyflym mewn ystod eang o onglau llorweddol. Mae mwyafrif llethol y posibilrwydd hwn yn cael ei wireddu trwy osod y gwn mewn tyred siglen lawn. Er bod rhai eithriadau. Gall magnelau hunan-yrru fod yn debyg yn strwythurol i danc, ond fe'i cynlluniwyd i ddatrys tasgau eraill: dinistrio cerbydau'r gelyn rhag gwadu neu gefnogi milwyr rhag safle tanio caeedig, felly mae ganddo rai gwahaniaethau, yn gyntaf oll, mae'n ymwneud â rhagoriaeth o rym tân dros danciau.