Modelau 3D Pickup

Yn dangos 1 24-38 o ganlyniadau

Modelau 3D Truck Pickup ymlaen Flatpyramid.

Mae tryc codi arian yn lori ysgafn gyda chaban caeedig ac ardal cargo agored gydag ochrau isel a drws cefn.

Fe'i cynhyrchwyd yn wreiddiol fel cerbyd sy'n gweithio gyda lleiafswm o amwynderau, ond yn y 1950s, dechreuodd defnyddwyr Americanaidd brynu piciau casglu nid er mwyn cludo cargo ond i bwysleisio eu ffordd o fyw. A chan yr 1990s, dim ond llai na 15 y cant o berchnogion a nododd ei fod yn ei ddefnyddio fel cerbyd cargo yn unig.

Heddiw yng Ngogledd America, defnyddir pickup yn bennaf fel car teithwyr ac mae'n cyfrif am tua 18 y cant o gyfanswm y ceir a werthir yn yr Unol Daleithiau.

Defnyddiwyd y term “pickup” gan Studebaker yn 1913 a daeth pickup 1930s yn derm safonol.

Yn Awstralia a Seland Newydd, defnyddir yr enw Ute (byr ar gyfer “utilitarian”) ar gyfer piciau casglu a chyplau.

Ymddangosodd y codiadau cyflenwi cyntaf gyda llwyfan bach ar gyfer cludo llwythi bach yn seiliedig ar geir teithwyr â pheiriannau hylosgi mewnol ar ddechrau'r 20 ganrif yn Ewrop ac yn UDA. Yn ail hanner y 1910s, lansiodd y automakers mwyaf yn yr Unol Daleithiau, Ford, Dodge, a Chevrolet, eu cynulliad cludo mawr.