Olwynion a theiars 3D Modelau

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Rhannau Cerbydau » Olwynion a theiars

Yn dangos 1 24-154 o ganlyniadau

Os ydych chi'n creu model car 3D rydych chi'n gwybod bod olwynion a theiars yn rhan bwysig o'r car. Gyda chymorth rims chwaethus, mae pobl yn pwysleisio eu hunigoliaeth, ac mae'r teiars yn darparu cysur a diogelwch ar y ffordd. Mewn cysylltiad â'r ffaith mai'r olwynion sydd â'r llwyth mwyaf, mae'n bwysig gwybod am deiars, gan fod ansawdd gyrru a diogelwch y car yn dibynnu arnynt. Mae artistiaid 3D proffesiynol yn defnyddio'r nodweddion hyn wrth greu modelau 3D olwynion a theiars.

Mae'r teiars car yn gragen sydd wedi'i gwneud o rwber, ffabrig a metel ac mae wedi'i gosod ar ymyl yr olwyn. Mae'r teiar yn cynnwys carcas, gwadn, haen gwregys, rhan ochr a glain.

DOSBARTHIAD DOSBARTHIAD MODELAU 3D WHEELS

Yn ôl y math o gludiant, fe'u rhennir yn:

Teiars teithwyr - y mwyaf cyffredin, gyda mynegai uchel o gyflymder, sŵn isel, a pherfformiad gyrru da.
Teiars oddi ar y ffordd - maent wedi'u cynllunio ar gyfer ceir 4 × 4, mae ganddynt batrwm gwadn amlwg, gallu llwyth uchel a gallu traws-gwlad cynyddol.
Teiars tryciau ysgafn (bysiau mini, bysiau) - yn cael eu gwahaniaethu gan wadn syml, ymwrthedd i wisgo a mynegai uchel o gapasiti llwyth.
Arbennig - cargo, beic modur a theiars ar gyfer mopedau.

Drwy dymhorau, rhennir teiars yn:

Haf - yn cael eu gweithredu ar dymheredd o + 5 gradd, mae ganddynt batrwm gwadn llai amlwg a gwydnwch da. Yn ystod tywydd poeth, maen nhw'n caledu ac yn gwisgo llai.

Teiars yr haf Rhennir modelau 3D yn ôl y patrwm gwadn:

- priffordd;
- cyffredinol;
- mwd.

Gaeaf - yn cael ei ddefnyddio ar dymheredd isel. Mae ganddyn nhw amddiffynwr dyfnach, yn aml mae ganddyn nhw bigau. Yn ystod y reid yn y rhew, maent yn cynhesu ac yn dod yn fwy elastig. Oherwydd y nodwedd hon, mae ganddyn nhw well gafael ar wyneb y ffordd, yn y drefn honno, mae'n gwella gallu rheoli'r car ac yn lleihau'r pellter brecio.

Rhennir rims ceir yn:

- dur
- ffugio
- aloi ysgafn
- cyfansawdd