Modelau 3D MiniVan

Yn dangos yr holl ganlyniadau 12

Model 3D o Garchar MiniVan ar gyfer modelu 3D a gwneud graffeg.

Car teithiwr yw minivan gyda chorff un gyfrol a chynllun heb wifrau (wagen llai aml) neu un-a-hanner (lled-fflysio), fel arfer gyda thair rhes o seddi.

Mewn ffynonellau domestig, gellid dynodi'r math hwn o gorff yn flaenorol fel “UPV” - wagen o gapasiti uwch.

Mae corff minivan bob amser yn uwch na chorff confensiynol teithwyr-a-chludo ceir teithwyr fel wagenni gorsafoedd a hatchbacks, gan fod y prif eiddo defnyddwyr yn minivan yn cynnwys union gyfaint mewnol yr adran deithwyr, yn ogystal â fel yn y posibilrwydd o'i drawsnewid drwy blygu seddau teithwyr y gellir eu symud yn hawdd (weithiau'n swivelio).

Yn aml, roedd modelau minivan cynnar wedi'u cyfyngu i un drws teithwyr cefn.

Mae dosbarth y rhai lleiaf yn cynnwys ceir gyda nifer y teithwyr nad ydynt yn fwy na 8 (gyda seddi gyrrwr 9). Mae ceir gyda nifer fawr o seddau teithwyr yn fysiau mini.

Dros y blynyddoedd 20 diwethaf, mae'r minivan wedi meddiannu cnewyllyn defnyddwyr rhwng ceir confensiynol gyda chyrff cargo a theithwyr sy'n perthyn i gategori B a bysiau mini (dosbarth M1).

Ymgymerwyd â'r ymdrechion cyntaf i greu mwy o resymeg o ran gosodiad a symleiddiad cyrff ceir siâp gollwng cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, er enghraifft, yr “proto-like-alumina” Alfa 40-60 HP Aerodinamica o 1914, sydd wedi goroesi hyd heddiw, ail-ymddangosodd yng Ngorllewin 1930 oherwydd llwyddiant aerodynameg hedfan. Aeth y modelau rhedeg domestig cyntaf o “monospaces” o ddiwedd y 1940, er enghraifft, NAMI-013, a grëwyd dan arweiniad dylunydd Yu. A. Dolmatovsky neu'r microcar Belka chwyldroadol a grëwyd ar y cyd gan NAMI a ffatri beiciau modur Irbit. Fel arfer roedd prototeipiau o'r fath yn ôl-beiriant (injan y tu ôl i'r echel gefn) a gyda'r gyrrwr yn glanio dros yr echel flaen, hynny yw, yn gysylltiedig â chynllun y cerbyd. Roedd yr adran deithwyr wedi'i lleoli yn union yng nghanol y màs, a ddylai, ym marn y dylunwyr, fod â dosbarthiad pwysau gwell ac, felly, ei drin ar gyflymder uchel, er bod gweithle'r gyrrwr wedi'i leoli o flaen neu uwchben bwâu yr olwynion blaen, yn y parth o osgiliadau fertigol anhyblyg, nad oeddent yn cyfrannu at gysur. a chyfrannodd at galpio cryf (adeiladwaith hydredol y car) wrth yrru gorchudd afreoleidd-dra. Nid oedd y mater o ehangu ymarferoldeb ar yr agenda eto - ystyriwyd car teithwyr un cyfaint o safbwynt creu newid mwy rhesymegol i'r un a oedd wedi'i ymgynnull yn draddodiadol, gyda gostyngiad yn ei hyd cyffredinol tra'n cynnal capasiti, yn hytrach na fersiwn arbenigol i deithwyr-a-nwyddau gyda chaban mwy eang.