Llongau Hamdden a Mordeithiau Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cychod dŵr » Llongau Hamdden a Mordeithiau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 15

Modelau 3D o longau hamdden, leinwyr, cychod hwylio, mordeithiau, jetiau sgïo a mwy ar gyfer modelu 3d a gwneud graffeg cydraniad uchel ar gyfer gemau, delweddiadau ac animeiddiadau.

Llestr teithwyr yw leinin fel arfer sy'n gwneud mordeithiau ar gyfer dosbarthu llwyth masnachol o'r porthiant i'r porthladd cyrchfan yn unol ag amserlen a gyhoeddwyd yn flaenorol.
Mae leinin yn gwrthwynebu'r tramp - llongau sy'n teithio rhwng gwahanol borthladdoedd heb amserlen, yn dibynnu ar argaeledd llwythi, yn ogystal â llongau mordeithio ar gyfer teithio ar y môr.

Mae'r leinin yn wahanol i long fordaith ar ei ffurf a chryfder ei gragen, gwell addasrwydd i'r môr, mwy o bŵer injan, a chyflymder uwch.

Mewn cyferbyniad â llongau fferi sy'n gorchuddio pellteroedd cymharol fyr, mae leinwyr fflyd masnachwyr a theithwyr yn teithio pellteroedd môr sylweddol hirach, yn aml hyd yn oed rhwng cyfandiroedd. Cyn dechrau traffig awyr rhyng-gyfandirol, rhoddodd leinin neu longau ar y lein y cyfle cyflymaf a mwyaf diogel i unigolion groesi'r cefnforoedd ac roeddent hefyd yn anhepgor ar gyfer cludo post ar draws y cefnfor. Mewn llongau modern yn y fath fodd, defnyddir llongau cynwysyddion amlaf - llongau arbenigol sydd wedi'u bwriadu ar gyfer cludo cynwysyddion. Yn unol â hynny, gelwir y llinellau maen nhw'n eu gwasanaethu fel “gwasanaethau.”

Efallai mai'r llinell enwocaf a mwyaf enwog mewn hanes oedd y llinell rhwng Southampton ac New York, a wasanaethwyd gan lawer o leinwyr enwog fel RMS Queen Elizabeth, RMS Queen Mary, RMS Titanic neu SS United States.