Lloerennau a Thelesgopau Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Gofod » Lloerennau a Thelesgopau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 19

Modelau 3D o Loerennau a Thelesgopau a Cherbydau Gofod eraill ar gyfer modelu a rendro graffeg cyfrifiadur 3D.

Teleskop – a device with which you can observe distant objects by collecting electromagnetic radiation (eg, visible light).

Gellir defnyddio'r telesgop fel telesgop ar gyfer datrys problemau o arsylwi gwrthrychau pell. Adeiladwyd telesgop yn 1608 Lippersgey. Hefyd, mae creu'r telesgop wedi'i briodoli i'w Zachariah Jansen gyfoes.

Ystyrir y flwyddyn 1608 fel blwyddyn ddyfeisio'r telesgop pan ddangosodd meistr sbectol yr Iseldiroedd John Lippershey ei ddyfais yn yr Hâg. Serch hynny, gwrthodwyd patent iddo oherwydd bod gan feistri eraill, fel Zachary Jansen o Middelburg a Jacob Metius o Alkmaar, gopïau o delesgopau eisoes, ac roedd yr olaf, ar ôl Lippersgeya, wedi ffeilio cais am batent. Dangosodd astudiaeth ddiweddarach fod telesgopau, yn ôl pob tebyg, yn hysbys yn gynharach, yn ôl yn 1605. Yn y Vitellia Supplements, a gyhoeddwyd yn 1604, archwiliodd Kepler gwrs pelydrau mewn system optegol yn cynnwys lensys biconcave a biconcave. Darganfuwyd y lluniau cynharaf o'r telesgop lens symlaf (y lens sengl a'r ddau lens) yng nghofnodion Leonardo da Vinci, yn dyddio'n ôl i 1509. Cedwir ei record: “Gwnewch sbectol i edrych ar y lleuad lawn.”

Satellites and Telescopes 3D models file formats: 3ds dxf fbx blend cob dae x obj