Modelau 3D Teithwyr

Yn dangos yr holl ganlyniadau 24

Trenau Teithwyr 3D gan gynnwys isffyrdd, rheilffyrdd golau, monorail, trenau maes awyr ac ar gyfer trafnidiaeth teithwyr arall y gellir ei lawrlwytho yn 3ds max may lwo obb fbx a mwy.

Passenger train – a train consisting of passenger cars and serving to transport people and baggage. Despite the name, passenger trains can also carry cargo. Such trains can transport and mail. These trains are most common in intracity (tram, metro) and commuter traffic. In a number of countries, trains occupy a significant amount in inter-city passengers traffic.

Almost the first who hitched a car for passengers to the locomotive was Richard Trevithik at the “Catch Me, Who Can”. However, the first passenger train departed on September 15, 1830, from Liverpool along the newly opened Liverpool-Manchester highway. The audience quickly appreciated the possibilities of this type of transport, which was also the fastest in the middle of the XIX century, in connection with which such type of trains became widespread.

Mae dosbarthiad trenau o'r fath yn eithaf amrywiol. Rhennir y trenau hyn yn ôl pellter (maestrefol, lleol, pellter hir), cyflymder (cyflym, cyflym a chyflym), amlder cyfathrebu (sengl, haf, drwy gydol y flwyddyn). Hefyd, gall y trenau hyn fod yn wahanol yn y math o wagenni (er enghraifft, trên dynol, pan fydd pobl yn cael eu cludo mewn wagenni cludo nwyddau, y cyfeirir atynt hefyd fel teithwyr) a natur y cargo.