Modelau 3D Teithwyr

Yn dangos yr holl ganlyniadau 24

Trenau Teithwyr 3D gan gynnwys isffyrdd, rheilffyrdd golau, monorail, trenau maes awyr ac ar gyfer trafnidiaeth teithwyr arall y gellir ei lawrlwytho yn 3ds max may lwo obb fbx a mwy.

Trên teithwyr - trên sy'n cynnwys ceir teithwyr ac sy'n gwasanaethu i gludo pobl a bagiau. Er gwaethaf yr enw, gall trenau teithwyr gario cargo hefyd. Gall trenau o'r fath gludo a phostio. Mae'r trenau hyn yn fwyaf cyffredin mewn traffig cynhenid ​​(tram, metro) a thraffig cymudo. Mewn nifer o wledydd, mae trenau yn meddiannu swm sylweddol mewn traffig teithwyr rhyng-ddinas.

Richard Trevithik yn y “Catch Me, Who Can” oedd y cyntaf i daro car i deithwyr i'r locomotif. Fodd bynnag, gadawodd y trên teithwyr cyntaf ar 15 Medi, 1830, o Lerpwl ar hyd y briffordd Lerpwl-Manceinion sydd newydd agor. Roedd y gynulleidfa'n gwerthfawrogi posibiliadau'r math hwn o gludiant yn gyflym, a oedd hefyd y cyflymaf yng nghanol y ganrif XIX, a daeth math o drenau o'r fath yn gyffredin.

Mae dosbarthiad trenau o'r fath yn eithaf amrywiol. Rhennir y trenau hyn yn ôl pellter (maestrefol, lleol, pellter hir), cyflymder (cyflym, cyflym a chyflym), amlder cyfathrebu (sengl, haf, drwy gydol y flwyddyn). Hefyd, gall y trenau hyn fod yn wahanol yn y math o wagenni (er enghraifft, trên dynol, pan fydd pobl yn cael eu cludo mewn wagenni cludo nwyddau, y cyfeirir atynt hefyd fel teithwyr) a natur y cargo.