Modelau Llongau Masnachol 3D

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cychod dŵr » Llongau Masnachol

Yn dangos yr holl ganlyniadau 13

Modelau 3D Llongau Masnachol a Mordeithiau.

Nid oes dosbarthiad safonol unffurf o lysoedd sifil, ond mae'n arferol eu rhannu yn y prif grwpiau canlynol:

  • trafnidiaeth (cargo, teithiwr, teithiwr cargo),
  • masnachol (pysgota),
  • technegol (llongau fflyd technegol),
  • llongau ategol (neu wasanaeth a chynorthwyol),
  • chwaraeon,
  • bach a cherdded.

Rhaid i longau sy'n cyflawni teithiau rhyngwladol gydymffurfio â safonau Confensiwn SOLAS-74 (Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiogelwch Bywyd ar y Môr), sy'n diffinio statws teithiwr, cargo a chwch pysgota:

Ar long deithwyr yw llong sy'n cludo mwy na theithwyr 12, hynny yw, pobl hŷn na blwyddyn nad ydynt yn aelodau o'r criw ac nad ydynt yn cyflawni unrhyw ddyletswyddau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau'r llong. Mae enghreifftiau o longau teithwyr yn longau mordaith a leinwyr.

A cargo ship – literally “any vessel that is not a passenger vessel”, but taking into account all reservations and the scope of the Convention – self-propelled, having a gross tonnage of more than 500 register tons, not a military ship or military transport, not solely fishing, not a pleasure yacht not engaged in commercial activities.

Cargo ships are divided into dry cargo and tankers. Dry cargo ships include such types of vessels as container ships, lighter carriers, bulk carriers, rollers, including truck carriers, refrigerated and variously specialized vessels such as timber carriers, cement trucks, etc. Among the tankers, one can also distinguish specialized ones – gas carriers, winemakers, etc., but All of them are united by shipping in tanks (tanks). There are also ships of mixed type or universal, which can simultaneously or alternately carry both bulk and bulk or piece dry goods.

Llong cargo yw llong gargo sydd â seddau ar gyfer 12 neu fwy o deithwyr neu long deithwyr sydd wedi cadw ar gyfer cargo masnachol. Enghraifft o long cargo-teithwyr yw stêm.

Mae cwch pysgota (neu gwch pysgota) yn gwch a ddefnyddir i hela pysgod, morfilod, morloi, walrus, neu adnoddau byw eraill y môr.
Os oes gan long, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer pysgota, y gallu i gludo nwyddau, er enghraifft, mewn mangreoedd rheweiddiedig, yna ni fydd yn perthyn i'r dosbarth o gychod pysgota, ond i'r dosbarth o longau cargo.
The fishing (fishing) vessels include trawlers, seiners, drifters, longliners, whaling, and other specialized ones – crab-fishing, etc. – vessels.

Popular Commercial Ships 3D models file formats: 3ds, max, c4d, lwo, ma, mb, obj