Modelau 3D Trafnidiaeth

Yn dangos 1 24-26 o ganlyniadau

Modelau 3D o Gerbydau Cludiant Milwrol ar gyfer modelu 3D a gwneud graffeg.

Cludiant milwrol - yn y lluoedd arfog, mae'n darparu cludo milwyr, arfau ac offer milwrol, yn ogystal â chyflenwi milwyr i bopeth sy'n angenrheidiol ar gyfer eu bywoliaeth.

Digwyddodd yr achosion cyntaf o ddefnydd milwrol o reilffyrdd eisoes yn y '50au - 60au o'r ganrif XIX. Yn ystod Rhyfel Franco-Eidaleg-Awstria 1859, am y tro cyntaf, cafodd symudiadau milwyr ar raddfa fawr (symudiadau rheilffordd) eu defnyddio'n gyflym ar reilffordd. Cyfrannodd hyn at dramgwyddus llwyddiannus y milwyr.

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, dechreuodd cerbydau gymryd lle cerbydau i gyflenwi cyflenwadau i filwyr o orsafoedd terfynol.

Mae Saesneg “Chinuk” yn cludo Land Rover gyda threlar.
Defnyddiwyd hedfan milwrol am y tro cyntaf yn y rhyfel yn 1936 yn ystod y Rhyfel Cartref yn Sbaen pan ddefnyddiodd awyrennau trafnidiaeth yr Almaen filwyr Franco o Foroco i Sbaen.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd Canolfan Grŵp Byddin yr Almaen (hyd at 1.8 miliwn o bobl) yn gwasanaethu trenau 1700 y mis ar gyfartaledd.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd daeth yn amlwg bod cludiant rheilffordd yn gofyn am ddargyfeirio lluoedd mawr i'w amddiffyn rhag awyrennau'r gelyn, ac oherwydd ffurfio ardaloedd sydd wedi'u difrodi, pontydd ac ardaloedd gorlwytho, dim ond mewn ffordd gyfyngedig y gellir ei ddefnyddio. Roedd mwy o oroesiad i gludiant ffordd, a oedd y prif ddefnydd ohono yn y tu blaen, y fyddin a'r fyddin.