Modelau 3D Chwaraeon

Yn dangos 1 24-165 o ganlyniadau

Modelau 3D o Geir Chwaraeon ar gyfer modelu 3D a gwneud graffeg.

Mae car chwaraeon neu gar chwaraeon yn enw cyffredinol cyffredinol ar gyfer dosbarth eang o geir dau, anaml iawn pedwar sedd, gyda nodweddion cyflymder uwch ac, yn unol â hynny, pŵer injan uwch (dwysedd pŵer, moduro) ac uchder corff isel (clirio tir , clirio). Yn wahanol i geir rasio, mae ceir chwaraeon wedi'u cynllunio ar gyfer gyrru ar ffyrdd cyhoeddus (sy'n golygu eu bod wedi'u cofrestru gyda'r wladwriaeth, rhaid iddynt gael set lawn o ddyfeisiau golau a phlatiau trwydded). Gelwir ceir chwaraeon (er enghraifft, y RS Porsche GT3) hefyd yn Ringtules (pecyn dewis sy'n caniatáu i chi deimlo'n hyderus ar y trac rasio). Mae Ringtail nodweddiadol yn cynnwys ataliad chwaraeon a chaled, pecyn corff aerodynamig, system frecio chwaraeon a chawell rholio wedi'i weldio.

Yn y dosbarth mae “chwaraeon” yn gyntaf oll yn cynnwys mathau o fodelau fel chwaraeon (coupe dau ddrws) a roadter, ceir dosbarth GT. Fel eithriad, a gynhwyswyd yn ddiweddar yn y dosbarth hwn mae modelau pedwar drws a luniwyd yn arbennig fel y Porsche Panamera, Aston Martin Rapide, a Fisker Karma. Nid yw’r is-ddosbarth hwn o geir yn niferus o hyd ac ar y farchnad Saesneg ei iaith mae wedi derbyn yr enw “sports sedans”, ac ar y farchnad Almaeneg ei hiaith - “limwsinau chwaraeon”. Yn Rwsia, fe’u gelwir hefyd yn “sedans chwaraeon.”

Nid yw modelau cyfresol o gyplau confensiynol neu limwsinau sy'n perthyn i ddosbarthiadau eraill, ond yn arfer tiwnio chwaraeon y corff, yr injan neu'r siasi, fel rheol, wedi'u cynnwys yn y dosbarthiad “chwaraeon”. Weithiau, caiff cerbydau oddi ar y ffordd chwaraeon eu cynnwys yn y dosbarthiad “chwaraeon”, ond o ran eu maint, eu pwysau a'u nodweddion dynamig, maent yn ddosbarth ar wahân.