Modelau Cerbydau Dwr 3D Eraill

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cychod dŵr » Cerbydau Badau Dŵr eraill

Yn dangos yr holl ganlyniadau 21

Modelau Cerbydau Dwr 3D Eraill.

Mae Cerbydau Dŵr yn fath o gludiant dŵr. Mae'n cyfeirio at unrhyw gwch sy'n gallu mordwyo wyneb y dŵr (moroedd, moroedd ac ardaloedd dŵr cyfagos), yn ogystal â bod ar y dŵr a chyflawni rhai swyddogaethau sy'n ymwneud â chludo, storio, trin gwahanol nwyddau; cludo a gwasanaethu teithwyr.

Mae cerbydau cychod dŵr eraill yn cario'r rhan fwyaf o'r cargo ledled y byd. Yn arbennig ar gyfer llwythi swmp fel olew crai, cynhyrchion petrolewm, nwy petrolewm hylifedig a chynhyrchion cemegol mewn swmp. Yr ail le o ran cludo ar gludiant ar y môr yw cynwysyddion. Mae cerbydau cynhwysydd wedi gwthio allan gerbydau cyffredinol oherwydd y ffaith y gellir gosod unrhyw lwyth o nodwyddau i geir mewn cynhwysydd safonol 20-neu 40-foot. Ar ben hynny, mae amser prosesu llongau o'r fath wedi'i leihau ddeg gwaith, diolch i uno system drafnidiaeth y byd ar gyfer traffig cynhwysyddion. Mae rôl bwysig yn cael ei chwarae trwy fecanwaith a darparu gwybodaeth am brosesau trafnidiaeth.

Hefyd, mae llongau arbenigol y bwriedir iddynt gludo un neu fwy o fathau o gargo yn cynnwys carafannau, cerbydau rheweiddiedig, cludwyr gwartheg, tryciau trwm, cludwyr swmp (cludwyr swmp), cludwyr golau, cychod tynnu, ac ati.

Yn dibynnu ar y tasgau a'r math o gargo, mae gan y llongau y nodweddion priodol sy'n adlewyrchu eu hannibyniaeth, eu gallu i gludo llwythi, eu dulliau llwytho a dadlwytho, data cyflymder; y gallu i wrthsefyll amodau tywydd, cyfyngiadau ar yr ardal fordwyo, y gallu i basio sianelau Panama neu Suez, i gynnal tymheredd a dulliau atmosfferig cargo.

Modiwlau Cerbydau Dwr Eraill 3D fformatau ffeil: 3ds, c4d, lwo, obj