Casgliadau Cerbydau Diwydiannol Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cerbydau Diwydiannol » Casgliadau Cerbydau Diwydiannol

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Casgliadau 3D o Gerbydau Diwydiannol Casgliadau ymlaen Flatpyramid.

Mae trafnidiaeth ddiwydiannol yn gyfuniad o gerbydau, strwythurau, a llwybrau mentrau diwydiannol a fwriedir ar gyfer gwasanaethu prosesau cynhyrchu, symud deunyddiau crai, cynhyrchion lled-orffenedig, a chynhyrchion gorffenedig ar diriogaeth menter â gwasanaeth. Mae trafnidiaeth ddiwydiannol yn cyflawni cludiant technolegol, hy symudiad tanwydd a deunyddiau crai yn ffiniau lleol mentrau (trafnidiaeth dechnolegol fewnol), a mewnforio (allforio) nwyddau i fathau eraill o gludiant (cludiant allanol). Mae trafnidiaeth ddiwydiannol yn chwarae rhan flaenllaw yng ngwaith mentrau'r meteleg fferrus, glo, cemegol, adeiladu, coedwigaeth, puro pren ac olew, a diwydiannau eraill.

Mae trafnidiaeth ddiwydiannol yn gwasanaethu anghenion eich menter ac mae'n perthyn i'r is-fasnachol (adrannol), sy'n rhan o seilwaith y fenter. Mae'n darparu cludiant yn y siopau a rhyngddynt, yn darparu siopau cyfathrebu a warysau, yn ogystal â chyfathrebu â'r prif gludiant yn ystod allforio deunyddiau crai a chynhyrchion.

Mae strwythur trafnidiaeth ddiwydiannol yn cynnwys pob math o gludiant sy'n ffurfio'r system drafnidiaeth, yn ogystal â mathau penodol o drafnidiaeth, ond y prif rai yw rheilffyrdd, ffyrdd a thrafnidiaeth biblinell. Mae dulliau trafnidiaeth penodol yn chwarae rôl arbennig. Cludiant di-dor yw'r rhain - piblinellau, cludwyr, atal ceblau a ffyrdd monorail, niwmatig a chludiant dŵr.

Modelau 3D Cerbydau Diwydiannol Mae casgliadau yn cynnwys:

  • Rheilffordd a cheir
  • Belt cludo
  • Ceir cebl
  • Hydrolig
  • Pneumocontainer
  • fonoreilffordd