Modelau 3D Awyrennau Eraill

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Awyrennau » Awyrennau Eraill

Yn dangos 1 24-31 o ganlyniadau

Modelau 3D Awyrennau Eraill.

Awyrennau eraill - awyren y bwriedir iddi hedfan heb beilot ar ei bwrdd. System Hedfan Di-griw - Awyrennau ac eitemau cysylltiedig sy'n cael eu gweithredu heb beilot ar fwrdd y llong. Awyrennau ymreolaethol - awyrennau di-griw nad ydyn nhw'n darparu ar gyfer ymyrraeth y peilot wrth reoli hedfan. Awyrennau sydd wedi'u treialu o bell - awyren sy'n treialu peilot nad yw ar fwrdd yr awyren hon. Mae'n is-gategori o awyrennau di-griw.

Yn nogfennaeth reoleiddiol y GA, mae materion yn ymwneud â rheoleiddio'r defnydd o gerbydau awyr di-griw, yn y rhan honno sy'n rheoleiddio gweithrediad awyrennau di-griw, yn dod yn fwyfwy pwysig.

Yn sesiwn 39 Cynulliad ICAO, dangosodd yr adroddiadau fod rhai Gwladwriaethau yn ymwneud ag integreiddio systemau awyrennau di-griw yn eu system gofod awyr cenedlaethol, er mwyn gweithredu awyrennau di-griw ar yr un lefel ag awyrennau a dreialwyd gan beilotiaid ar fwrdd yr awyren.

Cyflwynwyd dosbarthiad cyfreithiol cyntaf awyrennau wrth reoleiddio symudiadau awyr rhyngwladol a fabwysiadwyd ar Hydref 13, 1919, a elwir yn Gonfensiwn Paris.