Modelau Buick 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Buick (Adran Modur Buick), adran o General Motors Corporation. Pencadlys yn y Fflint (ger Detroit).

Yn 1902, sefydlodd David Buick y cwmni modurol Buick Motor Car Company, gan fuddsoddi ynddo 100 mil o ddoleri a dderbyniwyd o werthu ei hen fenter.

Lansiodd y cwmni y car cyntaf o ddyluniad ei sylfaenydd yn 1903. Gofyn am gefnogaeth ariannol gan W. Durant a J. Whiting, peiriannydd talentog, y dyn busnes di-fudd Buick yn gadael ei gwmni yn raddol. Arhosodd yn un o aelodau'r bwrdd cyfarwyddwyr tan 1908.

Wedi'i ryddhau yn 1904, roedd gan y model B injan dwy silindr, a oedd wedi'i leoli o dan y sedd flaen, fel mai addurn yn unig oedd y “cwfl” blaen gyda'r “rheiddiadur” a oedd yn ymwthio allan (roedd y rheiddiadur petryal isod).

Ymddangosodd y “Buick” 6 cyntaf yn 1914, ac yn 1931, gosodwyd peiriannau 8-silindr ar bob car o'r brand hwn. Mae modelau cangen ynghyd â Chevrolet a Phontiacs wedi dod yn symbolau o'r arddull Americanaidd yn y diwydiant modurol.

Roedd y Buicks ar ôl y rhyfel (1946) yn seiliedig ar y corff mwyaf newydd cyn y rhyfel ac roeddent yn wahanol i fodelau 1942 yn bennaf oherwydd leinin y rheiddiadur a trim symlach yr ochrau. Fodd bynnag, roedd arwyddlun newydd hefyd - “y bom yn y cylch”: roedd yn bosibl cydnabod cipolwg ar y model ar ôl y rhyfel.

Modelau Modern Buick 3D:

  • Lacrosse
  • Enclave
  • Regal 2011
  • Cascada
  • Encore
  • Envision