Modelau 3D Brandiau

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Gwneuthuriadau

Yn dangos 1-24 480 o ganlyniadau

Brandiau ceir poblogaidd modelau 3D ymlaen Flatpyramid.

Gyda llaw, mae'r rhifyn Americanaidd o Focus2move wedi cyhoeddi rhestr o'r brandiau ceir mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae'r sgôr yn seiliedig ar werthiannau ym mis Ionawr-Ebrill 2018.

O blith y “deg” cyntaf yn y pedwar mis cyntaf, mae Kia wedi dangos twf cyflym. O'i gymharu â 2017, cynyddodd y cwmni Corea werthiannau gan 8.7%. Dylid nodi mai'r tro diwethaf mae Koreans yn weithgar iawn yn y farchnad fyd-eang.

Cymerodd Toyota y lle cyntaf yn y byd, gan gynyddu gwerthiant 0.6% dros bedwar mis.

Yn yr ail le gydag oedi sylweddol wedi ei leoli Volkswagen. Cynyddodd gwerthiannau marc yr Almaen ym mis Ionawr-Ebrill 2018 gan 6.1%.

Aeth trydydd cam y pedestal i Ford. Ar gyfer Americanwyr, ni ddechreuodd eleni yn dda iawn - gostyngodd gwerthiant ceir o dan y brand Ford gan 5.9%.