Affeithwyr Merched Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Dillad » Affeithwyr Menywod

Yn dangos 1-24 31 o ganlyniadau

Mae ategolion yn rhan bwysig iawn o gwpwrdd dillad y merched, maent yn gallu darparu personoliaeth a phwysleisio cymeriad ei feistres. Fel arfer mae gan bob merch ategolion ar gyfer gwahanol wisgoedd ac achlysuron yn eu cwpwrdd dillad.

Atgyweiriadau i fenywod modelau adran 3D ar Flatpyramid yn cynnwys:

  • gemwaith
  • Bagiau
  • Menig, siolau, sbectol

Gan fod llawer o wahanol ddeunyddiau yn yr adran hon, fe wnaethom ei grwpio yn is-gategorïau i wneud y chwiliad yn fwy cyfleus, gallwch ddefnyddio tagiau i ddod o hyd iddynt.

Mae modelau 3D ategolion Menywod o'r fath yn berffaith ar gyfer hysbysebion ffasiwn, siopau ar-lein a gemau. Fe welwch y modelau hyn mewn fformatau ffeil gwahanol fel Vray, 3ds Max, Maya.