Affeithwyr Merched Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Dillad » Affeithwyr Menywod

Yn dangos 1 24-31 o ganlyniadau

Mae ategolion yn rhan bwysig iawn o gwpwrdd dillad y menywod, maen nhw'n gallu darparu personoliaeth a phwysleisio cymeriad ei feistres. Fel rheol mae gan bob merch ategolion ar gyfer gwahanol wisgoedd ac achlysuron yn eu cwpwrdd dillad.

Adran ategolion menywod modelau 3D adran ar Flatpyramid yn cynnwys:

  • gemwaith
  • Bagiau
  • Menig, siolau, sbectol

Gan fod llawer o wahanol ddeunyddiau yn yr adran hon, fe wnaethom ei grwpio yn is-gategorïau i wneud y chwiliad yn fwy cyfleus, gallwch ddefnyddio tagiau i ddod o hyd iddynt.

Mae modelau 3D ategolion Merched o'r fath yn berffaith ar gyfer hysbysebion ffasiwn, siopau ar-lein a gemau. Fe welwch y modelau hyn mewn gwahanol fformatau ffeil fel Vray, 3ds Max, Maya.