Artist 3D:

Gwybodaeth FlatPyramid Artistiaid 3D

Mae'r 3d yn artistiaid FlatPyramid mae ganddynt flynyddoedd helaeth o wybodaeth yn y diwydiant modelu ac animeiddio 3D fel y'u hadlewyrchir gan eu gwaith a'u sgiliau a restrir ar eu proffiliau. Mae rhai o'r sgiliau sydd ar gael yn cynnwys: Modelu 3d organig, animeiddio cymeriad, paentio gwead, rendro photorealistig, cyfansoddi, modelu cymeriad 3d, dylunio pensaernïaeth a delweddu, dylunydd gweledol 3d, rigio, effeithiau arbennig, Photoshop, model 3d, darlun 2d, rendro, animeiddio, peintio, ffotograffiaeth, VFX a llawer mwy.

Mae lefel arbenigedd meddalwedd CG yn cynnwys: Autodesk 3ds Max, Softimage XSI, Maya, Mudbox, Adobe Photoshop, After Effects, Zbrush, Sinema 4d, Fryrender, Maxwell, Moi 3DmaxVray, AutoCad, Adobe Illustrator, Lightwave, Macromedia Flash, Milkshape, Kerkythea, Primier, Eyeonfusion, Fume FX, Afterburn, Rayfire & VRay.

Gweler isod y Proffil Artist 3D cyfredol a modelau 3D enghreifftiol.