Modelau 3D Wok

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Wok - padell ffrio Tsieineaidd ddwfn gron gyda gwaelod convex o ddiamedr bach. Defnyddir mewn bwyd traddodiadol De Tsieineaidd. Y brif dechneg goginio gyda'r wok yw tro-ffrio.

Yn wahanol i'r sosbenni “Gorllewinol”, mae siâp sfferig i'r wok traddodiadol heb waelod gwastad. Yn ôl traddodiad Asiaidd, it ei ddefnyddio ar gyfer coginio ar stofiau glo agored. Yn yr achos hwn, gosodwyd y badell hon mewn twll diamedr llai ym mhanel uchaf y plât, a oedd yn sicrhau sefydlogrwydd digonol ar ei gyfer. Defnyddir platiau glo â defnydd tanwydd cymharol isel, gwres i dymereddau uchel iawn.

Tymheredd y badell ffrio Tseiniaidd ddofn yw'r paramedr pwysicaf. (Mae tymheredd arferol yn cael ei bennu gan bresenoldeb mwg gwyn o'r olew. Hefyd, mae ffyn bambŵ wedi'i dipio mewn wok wedi'i wresogi'n iawn yn dechrau “berwi”).

Ar wok wedi'i gynhesu'n fawr, mae'r broses goginio yn digwydd yn ôl effaith Leidenfrost. Hynny yw, nid yw'r bwyd yn glynu wrth wyneb y metel, gan ei fod yn gyson yn hofran uwchben y bwyd.

Mae wok wedi'i gynhesu'n wael yn ymddwyn fel padell haearn fawr gyda waliau uchel, ac mae'r bwyd iddo'n llosgi'n gryf, waeth beth yw faint o olew llysiau.

Nid yw pŵer llawer o stofiau trydan yn ddigon i gynhesu'r badell hon i'r tymheredd gofynnol. O bŵer y plât yn dibynnu ar y swm gofynnol o olew. Po leiaf o wres sy'n cael ei wokio, y mwyaf y bydd yn rhaid defnyddio cyfaint yr olew a'r hiraf y bydd yn rhaid i chi aros nes bod y wok yn cynhesu.