Modelau 3D Tostiwr

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Mae modelau tostiwr 3D yn seiliedig ar y ddyfais a ddyluniwyd i grilio darnau o fara (tost) yn gyflym.

Yn dibynnu ar y model penodol, gellir cynllunio'r tostiwr i dostio sleisys o fara 2 neu 4. Mae gan bob tostiwr elfennau gwresogi a thermostat y gellir ei addasu, ac mae modd dewis y dull gofynnol ar gyfer coginio mwy neu lai o dostiau a chyflymder coginio tost. Mae'r thermostat wedi'i ddylunio ar gyfer safleoedd rheoli tymheredd 6-11. Mewn rhai tostwyr, rhowch addasiad tymheredd llyfn. Mae gan ddyfais fodern reolaeth electronig, sy'n rheoli amser tostio sleisen o fara, yn dibynnu ar y tymheredd a ddewisir gan y defnyddiwr.

Fel arfer, mae gan dostiwr a thopiwr pop-llwyth uchaf ddau slot ar y brig ar gyfer llwytho sleisys bara. Pan gaiff y bara ei lwytho i mewn i'r slotiau, caiff yr hambwrdd gyda'r bara ei ostwng gyda'r lifer ar ochr y ddyfais ac mae'r tostiwr yn dechrau gweithio. Pan fydd y cylch tost set wedi'i gwblhau, caiff y ddyfais ei diffodd ac mae'r hambwrdd bara yn gwthio'r tost i fyny, weithiau'n rhy egnïol. Mae'r elfennau gwresogi mewn tostwyr o'r fath fel arfer wedi'u gosod yn fertigol, yn gyfochrog â'r tafelli bara.