Modelau 3D llestri bwrdd

Yn dangos 1 24-53 o ganlyniadau

Modelau 3D o lestri bwrdd ar gyfer bwyta a graffeg 3D dodrefn arall.

Mae'r ddysgl yn enw generig ar gyfer eitemau cartref a ddefnyddir i baratoi, derbyn a storio bwyd. Gellir rhannu'r holl brydau yn sawl categori:

Eitemau ar gyfer y bwrdd: platiau, bowlenni, powlenni, dysglau, powlenni salad, cwpanau, mygiau, powlenni, gwydrau, sbectol, sbectol, sosbenni, seigiau
Cynhyrchion ar gyfer coginio: potiau, sosbenni, stiwardiaid, sgimwyr;
Cynwysyddion storio bwyd.

Ers amser yn anfoesol, mae dynolryw wedi defnyddio'r prydau hyn neu fathau eraill. Ar y dechrau, roedd y llestri wedi'u gwneud yn bennaf o glai - y deunydd mwyaf gwrthsefyll gwres a gwrthsefyll hylif sydd ar gael wrth brosesu.

Yn ddiweddarach, o'r 6th - 4 ganrif CC. e. Dechreuodd dysglau haearn moch ymddangos, sef prydau copr yn ddiweddarach. Ymddangosodd yr angen i amnewid clai fel y prif ddeunydd ar gyfer cynhyrchu seigiau gyda'r newid o goginio ar dân agored, ar siarcol neu mewn stôf i'r defnydd o baneli coginio. Yn ddiweddarach, yn y ganrif 20, ymddangosodd llestri dur di-staen. Yn hwyr yn 50s y 20 ganrif, ymddangosodd yr offer coginio di-ffon, sy'n boblogaidd iawn heddiw,.

Mae'r categori hwn yn cynnwys popeth a welwn yn rheolaidd wrth y bwrdd cinio. Yma a llestri gwydr (a grisial): platiau, sbectol; a sosbenni cerameg neu borslen, platiau, cwpanau, mygiau; ac amrywiaeth o wrthrychau metel - llwyau, ffyrc, cyllyll. Prydau tafladwy a ddefnyddir yn aml o blastig - sydd yn sicr yn hylan iawn, ond a ystyrir yn annerbyniol mewn bwytai drud.