Modelau 3D Desg

Yn dangos 1 24-50 o ganlyniadau

Modelau 3D o Ddesg ar gyfer Dodrefn Cartref a Swyddfa.

Darn o ddodrefn, desg wedi'i addasu ar gyfer ysgrifennu, gweithio gyda dogfennau, ac ati, ac fel arfer yn cynnwys droriau.

Y prif ddeunyddiau ar gyfer cynhyrchu tablau yw pren, plastig, gwydr, metel.

Y prif fathau o dablau o'r fath: yn syth ac yn onglog.

Gall tablau fod yn drawsffurfiadwy, er enghraifft, gyda gorchudd plygu neu lithro (tablau llithro), mae ganddynt rannau eraill (elfennau), drwy symud y gallwch ei newid ei swyddogaeth a'i (neu) ddimensiynau. Gellir gwneud byrddau o bren, metel, gwydr a deunyddiau eraill.

Dylai'r gweithle fod mor addasadwy a chyfleus â phosibl er mwyn peidio â'i dynnu oddi wrth y trefniant amhriodol o ddroriau neu gypyrddau.

Fel rheol, mae silffoedd colfachog neu gabinetau “o dan y fraich dde.” Ar gyfer person llaw chwith, dylai popeth fod i'r gwrthwyneb: dylai'r loceri fod ar y llaw chwith ac yn agored i'r cyfeiriad priodol.

Fformat ffeil modelau desg boblogaidd 3D: 3ds, max, fbx, gwead, obj